MODLITWA ZA NOWEGO BISKUPA DIECEZJI ZIELONOGÓRSKO-GORZOWSKIEJ

Bp Tadeusz Lityński został Biskupem diecezji zielonogórsko-gorzowskiej. Ingres miał miejsce 5 stycznia 2016 r. Dotychczas pełnił funkcję biskupa pomocniczego. Otoczmy pasterza diecezji naszymi modlitwami, ofiarujmy za niego cierpienia i trudy. Pamiętajmy również w modlitwach o byłym biskupie diecezjalnym - Stefanie Regmuncie.