ŻYCZENIA BOZONARODZENIOWE [c.d. w rozwinięciu]

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
Pozwólcie, że mając tak wielu znajomych złożę wszystkim najszczersze życzenia w tym miejscu z okazji kolejnej Rocznicy Urodzin Boga-Człowieka.
W tym czasie, gdy pochylamy się nad tajemnicą Boga przychodzącego do człowieka, zachwyćmy się Jego miłością, Jego pokorą, Jego uniżeniem. Doprawdy, tylko sam Bóg był zdolny do takiej ofiary. Od żłóbka betlejemskiego - przez krzyż - do Jego uniżenia w cichości Najśw. Sakramentu, by być Emmanuelem - 'Bogiem z nami'. Świętujemy Jego przyjście, którym zapragnął być jednym z nas, dać nam swoją Naukę, ukazać wzór życia i dokonać naszego Odkupienia!
Niech Boża dziecina błogosławi wszystkim, których Bóg stawia na mojej kapłańskiej drodze: Rodzinie, Współbraciom w Kapłaństwie Chrystusowym, Ukochanym Duchowym Dzieciom, Parafianom, Miłośnikom Tradycji Liturgicznej, Współpracownikom w Szkole i Gagatkom z III LO, Pracownikom Sądu Biskupiego, Profesorom i Studentom Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW, wszystkim Słuchaczom moich kazań... i Wszystkim Bliskim memu sercu.
Gaudete, Christus natus est ex Maria Virgine!