KSIĄŻKI WARTE PRZECZYTANIA

 

KSIĄŻKI WARTE PRZECZYTANIA

            - polecane przez ks. Dawida -

MISTYKA

DUCHOWOŚĆ

 • O naśladowaniu Chrystusa Tomasz a Kempis, Sławna książka o życiu duchowym, o której mówi się, że więcej osób uświęciła i nawróciła, niż liter posiada.
  https://www.zwola-old.karmelicibosi.pl/p/z/formacja/o_nasladowaniu_chrys...

 • Walka duchowa Wawrzyniec Scupoli, Książka zawierająca wskazówki do życia wewnętrznego. Ukształtowała m.in. św. Franciszka Salezego. Jedna z lepszych książek w tej dziedzinie.
  http://jednoczmysie.pl/wp-content/uploads/2013/02/Walka-duchowa-Wawrzyni...

 • Przewodnik grzeszników św. Ludwik z Granady
  https://sbc.org.pl/Content/315839/Publikacja-KC-7231.pdf

 • Trzy okresy Życia wewnętrznego Reginald Garrigou-Lagrange OP. Wielkie dzieło opisujące szczegółowo etapy duchowego wzrostu.

 • Twierdza wewnętrzna św. Teresa od Jezusa, Wielkie dzieło mistyczne św. Teresy z Awila, w którym opisuje drogę duchowego rozwoju. Ukazuję drogę duszy do świętości. Klasyka dzieł o życiu duchowym. 
  https://www.karmel.pl/twierdza-wewnetrzna-2/

 • Ćwiczenia duchowe dla początkujących Guy Jonquieres SJ

 • Wyznania Św. Augustyn, Jedna z najczęściej czytanych pozycji wielkiego Doktora Kościoła – mistrza papieża Benedykta XVI. Św. Augustyn opisuje drogę swojego nawrócenia.   

 • Życie duchowe czyli doskonałość chrześcijańska, św. bp Józef Sebastian Pelczar, Był on biskupem przemyskim o wielkim intelekcie. Lektura godna polecenia! Napisana jest bardzo prostym językiem i zrozumie ją każdy! Dwa tomy.

 • Umiłowanie Jezusa Chrystusa w życiu codziennym św. Alfons M. de Liguori, Wspaniała lektura pomagająca w drodze do chrześcijańskiej doskonałości.

 • Stając przed Bogiem św. Alfons M. de Liguori, Opracowanie o modlitwie.

 • O głoszeniu Słowa Bożego św. Alfons M. de Liguori.

MARIOLOGIA

KAPŁAŃSTWO i ŻYCIE KONSEKROWANE

 • Do Kapłanów, umiłowanych synów Matki Bożej Ks. S. Gobby, Vox Domini, Współczesne orędzia Maryi przekazywane dla kapłanów przez 25 lat. Ich owocem jest Kapłański Ruch Maryjny, który zrzesza ponad 60000 kapłanów i miliony świeckich.
  http://www.mocmodlitwy.info.pl/files/ks_Stefano_Gobbi_Do_kaplanow_umilow...

 • Orędzia Pana Jezusa Chrystusa do kapłanów Ks. Ottavio Michellini, Chrystus mówi do wybranego kapłana o sytuacji Kościoła współczesnego. Książka pozwala zrozumieć źródło kryzysu i upadku wiary. Ukazuje również wielkość kapłaństwa.
  http://prorocykatolik.pl/documents/Or%C4%99dziePanaJezusadokap%C5%82an%C...

 • Rozmyślania o życiu kapłańskim, św. Józef Sebastian Pelczar, Wspaniałe medytacje o kapłaństwie! Świetna do codziennych medytacji.

 • Jezus Chrystus wzorem i Mistrzem kapłana św. Józef Sebastian Pelczar.

 • Rozmyślania o życiu zakonnym św. Józef Sebastian Pelczar.

 • Jezus Chrystus wzorem i Mistrzem zakonnicy św. Józef Sebastian Pelczar.

ESCHATOLOGIA

ANGELOLOGIA, DEMONOLOGIA

MAŁŻEŃSTWO I RODZINA

MASONERIA

ŚWIADKOWIE JEHOWY

 • Co katolik powinien wiedzieć o Świadkach Jehowy O. E. Bagiński, Wyd. Karmelitów Bosych, Kraków 2006, (012) 416-85-00; Autor książki jest wybitnym specjalistą w badaniu sekty. Napisał wiele książek o tej tematyce.
  Mój referat o Świadkach Jehowy: http://pietrasdawid.pl/kazania-konferencje/pisane/swiadkowie-jehowy/swia...

 • Świadkowie Jehowy. Ofiary mówią Ch. Delporte, wyd. Księży Marianów, Warszawa 2003, (022) 642-50-82, Książka zawiera ponad czterdzieści wstrząsających świadectw byłych Świadków Jehowy. 

MSZA ŚWIĘTA

 • Tajemnica Mszy Świętej Catalina Rivas, Mistyczka, która otrzymała od Boga dar głębokiego poznania istoty Mszy św. Jej doświadczenia uznał miejscowy biskup. Napisała również książeczkę o spowiedzi, o śmierci itd.
  http://wreszciezyc.files.wordpress.com/2012/03/tajemnica-spowiedzi-i-mszy-c59bw-catalina-rivas.pdf
  Do słuchania:
  https://www.youtube.com/watch?v=lLy0diaKsaY

 • Wykład o Mszy Świętej Marcin z Kohem. Książka, która doskonale wyjaśnia dar Ofiary Mszy św.

 • Największy Skarb czyli codzienna Ofiara Mszy Świętej Ks. L. J. Chiavariano, Malutka książeczka pokazująca istotę Ofiary Mszy św.
  http://www.duchprawdy.com/msza_swieta_ks_ludwik_Chiavarino.pdf

 • Eucharystia Skarbem Kościoła Bł. Honorat Koźmiński, Wybrane myśli wielkiego czciciela Eucharystii, które pokazują jego miłość do Mszy św. i uczą jej nabożeństwa.

 • O wielkiej miłości Pana Jezusa ku nam w Przenajświętszym Sakramencie Ks. Wł. Seweryn, Książka uczy miłości do Chrystusa ukrytego w Eucharystii.

 • Serce naszej wiary. Rozważania o Mszy świętej Ks. R. Mader

 • Msza Święta. Jej znaczenie, korzyści, obrzędy i sposoby słuchania ks. Feliks Cozel, Na początku XX wieku autor tłumaczy krok po kroku całą symbolikę mszy św. „trydenckiej”.   

 • Msza św. Trydencka. Mity i prawda Apologetyka starej Mszy Świętej dla początkujących ks. Grzegorz Śniadoch IBP. Pozycja, w której autor rozprawia się z mitami i obiegowymi informacjami na temat Mszy trydenckiej.

 • Corpus Christi. Komunia święta i odnowa Kościoła  bp Athanasius Schneider.

CHRYSTUS I KOŚCIÓŁ

 • Sprawa zmartwychwstania. Czy świadectwa historyczne potwierdzają zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa Josh McDowell; Vocatio (022) 648-54-50, Warszawa 1996, Znany protestancki pisarz, który krok po kroku udowadnia, że fakt zmartwychwstania Chrystusa jest najbardziej bezsprzeczny i zdecydowanie mocniej udowodniony niż jakiekolwiek wydarzenie w historii świata. Fundamenty wiary, Wiarygodność Pisma Świętego oraz Więcej niż cieśla – to  inne książki tego autora.   
  http://www.gryfice.chs.pl/dok/Sprawa_zmartwychwstania.pdf

 • Chrystus w dobie tolerancji i epoce „wierzących inaczej” E. W. Lutzer, Warszawa 1998, Vocatio, Przepiękna książka prowadząca do wiary w Boskość Chrystusa i pokazująca wyjątkowość chrześcijaństwa. Dla mnie samemgo lektura tej książki była życiowym przełomem.

 • Jezus z Nazaretu Roman Brandstaetter, Sławne czterotomowe dzieło żyda nawróconego na chrześcijaństwo, opisujące życie Chrystusa.

 • Odwaga bycia katolikiem G. Weigel, Kraków 2004, wyd. M, Pełna troski o Kościół książka amerykańskiego teologa, opisująca słabości duchowieństwa w USA ujawnione przez media w 2002 r. Inne jego książki: Listy do młodego katolika oraz Katedra i sześcian. Europa, Stany Zjednoczone i polityka bez Boga

 • Autostrada do wiecznego zatracenia katolików niepraktykujących? Ks. Sebastian Józef Kępa Książka traktuje o postawie tzw. osób wierzących niepraktykujących.

 • O rozwoju doktryny chrześcijańskiej Bł. Kard. J.H. Newman, To udokumentowanie poszukiwań intelektualnych anglikanina, na podstawie której przeszedł na katolicyzm i został kardynałem. Ukazuje, że jedynie w Kościele katolickim jest pełnia łaski i prawdy. Lektura trudna, ale ważna dla katolika!

 • Iota unum. Analiza zmian w Kościele katolickim w XX wieku Amerio Romano. Są to opracowania bardzo trudne, ale rzetelne i godne uwagi.

 • Warto również nabyć dawny Katechizm katolicki kard. P. Gasparriego w formie pytań i odpowiedzi. Zawiera uzasadnienie do każdej odpowiedzi w formie cytatów z dzieł Ojców Kościoła i Soborów.
  http://www.liturgia.bydgoszcz.pl/site_media/content/katechizm.pdf

 • Spośród innych katechizmów - również w formie pytań i odpowiedzi, polecam Katechizm św. Piusa X. Vademecum katolika wyd. w Sandomierzu

 • Niech jaśnieje światło Boże. Duchowa wizja Ojca Świętego Benedykta XVI, Moynihan jako jeden z czołowych watykanistów przedstawia krótką biografię papieża oraz jego najciekawsze myśli. Raport o stanie wiary Kard. J. Ratzinger, Wywiad przeprowadzony w 1988 r., w którym to kardynał przedstawia problemy współczesnego Kościoła.

 • Rozważania o wierze Ks. T. Dajczer, Książka czytana przez wielu, podejmująca tematykę życia wewnętrznego, tłumaczona na wiele języków. Autor jest założycielem Ruchu Rodzin Nazaretańskich. Polecam też książkę o Eucharystii tegoż autora: Tajemnica wiary i inne pozycje.  
  http://tadeuszczernik.files.wordpress.com/2012/05/ks-tadeusz-dejczer-rozwac5bcania-o-wierze.pdf

 • Przekroczyć próg nadziei Św. Jan Paweł II, Papież odpowiada na wiele trudnych pytań – znany na całym świecie wywiad "rzeka".

 • Od kapłana szatana do apostoła różańca Biografia bł. Bartłomieja Longo. Świadectwo nawrócenia. Św. Jan Paweł II nazwał go "wzorem dla współczesnych katolików".

INNE

 • Nadzieja umiera ostatnia Halina Birenbaum, Wstrząsające świadectwo Żydówki, która jako nastolatka przeżyła podczas wojny warszawskie getto i cztery obozy koncentracyjne!

 • Proboszcz z Ars Francis Trochu. To jedna z najlepszych biografii św. Proboszcza.

 • Kazania św. Jana Marii Vianney Kazania proboszcza z Ars czytane są dziś przez wielu katolików. Zawierają uderzający radykalizm.
  http://www.echochrystusakrola.org/assets/files/2011-08/sw_jan_vianney_kazania.pdf

 • Dekalog. Dzieła zebrane biskupa Thamera Totha

 • Święty Tomasz na nowo odczytany S. Swieżawski, wyd. W drodze, Dziełko wybitnego filozofa, przyjaciela Jana Pawła II streszczające naukę jednego z największych filozofów i teologów wszechczasów - św. Tomasza z Akwinu. Bardzo przystępny i przejrzysty język. Piękna lektura dla lubiących filozofię.

 • Silniejszy od nienawiści Tim Guenard, Znak, Kraków 2003, Książka jest poruszającym świadectwem nawrócenia. 

 • Kim jesteś, gdy nikt nie patrzy. Jak być konsekwentnym i unikać półśrodków Bill Hybels

 • Rzecz o obmowie, plotkach i potwarzy w przykładach Ks. Z. Skarżyński;
   


   

CZASOPISMA WARTE CZYTANIA

- polecane przez ks. Dawida -

Egzorcysta – miesięcznik o zagrożeniach duchowych, zaopatrzony w Nihil obstat Biskupa Częstochowskiego
http://www.miesiecznikegzorcysta.pl

Miłujcie się – dwumiesięcznik dla młodzieży
http://www.milujciesie.org.pl

Zakazana historia – miesięcznik
http://polskaksiegarnianarodowa.pl/pl/p/Zakazana-Historia.-Prenumerata-roczna./338

Polonia Christiana –dwumiesięcznik o sprawach społecznych i życiu Kościoła
http://www.pismo.poloniachristiana.pl/