MAŁŻEŃSTWA, UDZIAŁ WE MSZY I SPOWIEDŹ W FSSPX - najnowsze artykuły naukowe

Polecam moje ostatnie artykuły naukowe, ukazujące aktualny status prawny FSSPX. Artykuły powstały na prośbę wielu wiernych, którzy prosili mnie o przybliżenie tego delikatnego i skomplikowanego zagadnienia prawnego.
- O udziale we Mszy św. w FSSPX: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pst/article/view/36355/31079
- O małżeństwach w FSSPX: https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/im/article/view/9947/8722
- O spowiedzi w FSSPX (1970-2015): https://pressto.amu.edu.pl/index.php/tim/article/view/38353/32712
- O spowiedzi w FSSPX (od 2015 r.): https://pressto.amu.edu.pl/index.php/tim/article/view/38356/32713
z błog.
x. dr Dawid Pietras FSSP