O mnie

Jestem kapłanem rzymsko-katolickim ur. 6 czerwca 1983 r. Ukończyłem Wyższe Seminarium Duchowne w Paradyżu w 2008 r. w diecezji zielonogórsko-gorzowskiej. W niej pełniłem przez 13 lat posługę wikariusza w czterech parafiach, katechety w szkole oraz obrońcy węzła małżeńskiego w sądzie kościelnym. Dn. 20 IV 2017 r. ukończyłem studia z prawa kanonicznego na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, broniąc pracę magisterską (licencjat kościelny) pt.: "Funkcja administracyjna biskupa diecezjalnego w kierowaniu Kościołem partykularnym według Kodeksu Jana Pawła II". Dn. 26 marca 2021 r. obroniłem rozprawę doktorską pt. "Nadzwyczajna forma rytu rzymskiego. Obrzędy liturgii i pozycja prawna wspólnot po II Soborze Watykańskim", uzyskując tytuł doktora prawa kanonicznego. Obecnie dalej piszę artykuły naukowe, przede wszystkim dotyczące prawa liturgicznego dawnej formy rytu. 25 sierpnia 2021 r. za zgodą najwyższych przełożonych przeszedłem do Bractwa Kapłańskiego Świętego Piotra (FSSP). Obecnie posługuję w Krakowie, Gorzowie Wlkp. i Zielonej Górze, gdzie - na prośbę biskupa miejsca - jestem odpowiedzialny za środowisko wiernych przywiązanych do dawnej liturgii oraz piastuję urząd sędziego kościelnego w sądzie biskupim. Moją pasją jest także pisanie i głoszenie kazań, prowadzenie rekolekcji, praca z dziećmi i młodzieżą oraz pomaganie ludziom w drodze do poznania Boga i Jego Kościoła m.in. poprzez kierownictwo duchowe.

Kanał na you tube - INTERNETOWA AMBONA: https://www.youtube.com/channel/UCPW3cxJTurunvQKBphGiUlQ/videos

Kanał na Gloria.tv: https://gloria.tv/Ks.%20Dawid%20Pietras

Strony naukowe: https://orcid.org/0000-0002-2545-1751 ; https://independent.academia.edu/DawidPietras

Strona tradycji liturgicznej w Gorzowie Wlkp.: http://mszatrydencka-lubuskie.pl/

Z kapł. błog.
Ks. Dawid Pietras