O mnie

Jestem kapłanem rzymsko-katolickim diecezji zielonogórsko-gorzowskiej. Ukończyłem Wyższe Seminarium Duchowne w Paradyżu w 2008 r. Obecnie pełnię funkcję wikariusza. Jestem także odpowiedzialny za gorzowskie środowisko wiernych przywiązanych do nadzwyczajnej formy rytu rzymskiego. Pracuję również w sądzie biskupim w roli sędziego, a wcześniej w roli obrońcy węzła małżeńskiego. Dn. 20 IV 2017 r. ukończyłem studia z prawa kanonicznego na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, broniąc pracę magisterską (licencjat kościelny) pt.: "Funkcja administracyjna biskupa diecezjalnego w kierowaniu Kościołem partykularnym według Kodeksu Jana Pawła II". Dn. 26 marca 2021 r. obroniłem rozprawę doktorską pt. "Nadzwyczajna forma rytu rzymskiego. Obrzędy liturgii i pozycja prawna wspólnot po II Soborze Watykańskim", uzyskując tytuł doktora prawa kanonicznego. Moją pasją jest również pisanie i głoszenie kazań, praca z dziećmi i młodzieżą oraz pomaganie ludziom w drodze do poznania Boga i Jego Kościoła m.in. poprzez kierownictwo duchowe.

Kanał na you tube - INTERNETOWA AMBONA: https://www.youtube.com/channel/UCPW3cxJTurunvQKBphGiUlQ/videos
Kanał na Gloria.tv: https://gloria.tv/Ks.%20Dawid%20Pietras

Z kapł. błog.
Ks. dr Dawid Pietras