Inne opracowania

Dział ten zawiera opracowania w krótkiej formie. Powstały one z potrzeby duszpasterskiej i mają w sposób jasny oraz konkretny wyjaśniać dane zagadnienie. Poszczególne materiały można pobrać w formie pliku PDF.