TERMINY REKOLECJI TRADYCJI LITURGICZNEJ - cały art. w rozwinięciu

Z radością zapraszam Was na Rekolekcje z Mszą Tradycyjną, które odbędą się w Łagowie Lubuskim - Diecezja Zielonogórsko-Gorzowska.
Podaję terminy, byście mogli zarezerwować sobie ten czas i ustalić urlopy:
- Rekolekcje Wielkopostne [10-12 III] - Temat: "Odpusty - wielkie dary duchowe": LInk do zapisów: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf57l634mvObC1XWydwy5FsN_g-NrJU...

MAŁŻEŃSTWA I UDZIAŁ WE MSZY ŚW. W FSSPX - Bractwo Świętego Piusa X

Polecam moje ostatnie artykuły naukowe, ukazujące aktualny status prawny FSSPX. Artykuły powstały na prośbę wielu wiernych, którzy prosili mnie o przybliżenie tego delikatnego i skomplikowanego zagadnienia prawnego.
- O małżeństwach w FSSPX: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pst/article/view/36355/31079
- O udziale we Mszy św. w FSSPX: https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/im/article/view/9947/8722

Strony