GODZINA SĄDU NAD SZATANEM

Ks. Dawid Pietras
J 12,20-33
Gorzów Wlkp. 2010 r.

GODZINA SĄDU NAD SZATANEM

Dzisiejsza Ewangelia mówi nam o godzinie Syna Człowieczego. JEST TO GODZINA SĄDU! W niej ma się dokonać rozdział między światem podpadłym pod panowanie szatana, a Bożym Królestwem, które przyniósł Chrystus! 

            Jak dokonało się to osądzenie?

Sąd będzie polegał na tym, że śmierć krzyżowa Jezusa napiętnuje grzech świata, ogłaszając kres panowania jego władcy – szatana. Wydawać by się mogło, że Jezus przegrał, został przecież zabity! A jednak, haniebna męka i śmierć Chrystusa przyniosła rodzajowi ludzkiemu dar odkupienia, złożona została ofiara przebłagalna za grzechy! Następnie Zmartwychwstanie rozświetliło mroki nocy i stało się zapoczątkowaniem naszego zmartwychwstania!

Szatan miał swój czas, kiedy rękami oprawców znęcał się nad Jezusem i przybił Go do krzyża! To były chwile, o których Jezus powiedział, że to czas panowania ciemności! Kiedy Jezus umierał, nastały ciemności! Ale na trzeci dzień rozbłysło światło zmartwychwstania!  

POZORNA PRZEGRANA STAŁA SIĘ NAJWIĘKSZYM ZWYCIĘSTWEM! W Chrystusie wszystko stało się nowe, nabrało pełnego sensu, świat napełnił się nadzieją!  

Chrystus mówi: „Teraz władca tego świata zostanie precz wyrzucony”.   

Przez grzech pierworodny, który zapoczątkował niepohamowaną lawinę grzechów uczynkowych WŁADCĄ ŚWIATA STAŁ SIĘ SZATAN! Natomiast przez mękę i śmierć, to CHRYSTUS STAJE SIĘ PANEM ŚWIATA! Bo „Gdzie wzmógł się grzech, tam jeszcze obficiej rozlała się łaska” – powie św. Paweł.

 Szatan został pokonany, bo niebo zostało otwarte i przed każdym bez wyjątku odsłoniła się szansa zbawienia! Jednak o każdego z nas toczy się walka, czyją własnością będziemy przez całą wieczność! JESTEŚMY KOŚCIOŁEM WOJUJĄCYM!   

Definitywne pokonanie i unieszkodliwienie szatana dokona się przy ostatecznym przyjściu, teraz jednak, każdy chrześcijanin może zwyciężyć go indywidualnie! Zwyciężyć go mocą sakramentów Kościoła! Zwyciężyć miłością! Dlatego kard. Józef Ratzinger powiedział: „Sam człowiek nie ma dość siły, by stawić opór szatanowi. Ale zjednoczeni w Jezusie mamy pewność, że go zwyciężymy”.

Kiedy więc jestem z Jezusem działanie szatana jest pozbawione mocy, jest bezskuteczne! 

Chrystus jest drogą prawdą i życiem, a szatan bezdrożem, fałszem i śmiercią! Wywyższony na krzyżu Chrystus jest Zwycięzcą, a szatan przegranym! Przyłączając się do Jezusa, staję się częścią Jego zwycięskiej armii!           

Nie lękajmy się więc! Szatan jest pokonany, bo kiedy jesteśmy z Jezusem, nic nam nie może uczynić!

Jak mówi dziś Jezus: „Władca tego świata zostanie precz wyrzucony! A Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie”.