MOC WYPĘDZANIA ZŁYCH DUCHÓW

Ks. Dawid Pietras
Łk 4,31-37

WYPĘDZANIE DUCHA W KAFARNAUM

Nie dokonawszy niczego w Nazarecie, o czym mówiła Ewangelia odczytana w dniu wczorajszym, Jezus przybywa do Kafarnaum. Tam zapewne podobnie jak w Nazarecie - w synagodze – choć Łukasz tego nie obejmuje – nauczał ludzi w szabat.

Tym razem zadziwił swych słuchaczy nie tyle mądrością, co raczej autorytatywnością swego nauczania. Występując w roli nauczyciela Jezus był jednocześnie ustawodawcą. Jego słowo było pełne władzy.

Do tego zdumienia dołączyło się przerażenie, kiedy Jezus dokonał uleczenia obecnego w synagodze opętanego przez złego ducha.

Jak odczytać tę niezwykłą scenę egzorcyzmu, a więc wypędzenia demona?

Przede wszystkim działanie Jezusa pokazuje Jego moc. Jego jako Pana stworzenia. Jako Stwórcy aniołów, z których część upadła i stała się złymi duchami.

Św. Jan napisze, że „Syn Boży objawił się po to, aby zniszczyć dzieła diabła” (1 J 3,8). Jego moc nie może przeszkodzić w dokonaniu się dzieł Bożych. Jego moc nie jest nieskończona.

Św. Katarzyna ze Sieny powiedziała, że nie boi się szatana, bo „wie, że nawet ruszyć się nie może bez woli Bożej”.

Jednak czasem zdarzają się opętania, nawet i w dzisiejszych czasach… Zazwyczaj mają one miejsce poprzez praktyki wywoływania duchów, zabawę w magię…Są jednak sytuacje, kiedy Bóg zezwala na mocne działanie demona.

Czytam w Katechizmie naszej wiary: „Dopuszczenie przez Boga działania Szatana jest wielką tajemnicą”.

Dzieje się tak, by ujawniła się MOC BOGA! Wypędzanie złych duchów było znakiem nadejścia Królestwa Bożego (zapowiedzianego przez proroków). Chrystus powiedział, co relacjonuje św. Mateusz: „Jeżeli Ja mocą Ducha Bożego wyrzucam złe duchy, to istotnie przyszło już do was Królestwo Boże” (Mt 12,28).

Uwalnianie od panowania złego ducha było zapowiedzią nowej wolności, którą otrzymaliśmy od Chrystusa. „Ku wolności wyswobodził nas Chrystus” – napisze św. Paweł.

I choć walka wciąż trwa, walka o nasze dusze, to ostateczna bitwa jest już skończona. SZATAN JEST POKONANY, JEST

PRZEGRANY!

Ostatecznie Chrystus zwyciężył szatana przez krzyż i zmartwychwstanie. A wraz z Nim, włączeni w Jego życie przez chrzest, zwycięzcami jesteśmy i my.