KONFRONTACJA DWÓCH CYWILIZACJI

Homilia oazowa
Ks. Dawid Pietras
Paradyż 2009 r.

KONFRONTACJA DWÓCH CYWILIZACJI

Papież Leon XIII podczas Mszy św. wpadł w ekstazę. Kiedy się ocknął oznajmił, że miał wizję. Przy tabernakulum widział rozmowę Jezusa z Lucyferem! Lucyfer mówił: „Zniszczę twój Kościół”. Na to Jezus: Nie zdołasz tego uczynić. Lucyfer odpowiedział: „Daj mi władzę nad ludźmi, których wybiorę i sto lat a zniszczę go”. „Który wiek wybierasz” – zapytał Jezus. Odpowiedział diabeł: „kolejny” (czyli dwudziesty)!

I wtedy papież ułożył modlitwę do św. Michała Archanioła. Była ona odmawiana po każdej cichej mszy trydenckiej, a po uroczystej indywidualnie przez wiernych:

Św. Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną, niech go Bóg poskromi, pokornie o to prosimy, a ty wodzu zastępów anielskich szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła.

Wizja papieża pokazuje walkę między dobrem a złem. Walkę, która toczyła się szczególnie w XX wieku! Wiek ten pochłonął 200 000 000 ofiar ludzkich! Spójrzmy na ten wiek: I wojna światowa, II wojna światowa i hitleryzm, komunizm, materializm, ateizm, liberalizm, zagrożenie wojną nuklearną…

Bez wątpienia wiek ten możemy nazwać wiekiem szatana. ALE JAK WIDZIMY SZATAN NIE ZNISZCZYŁ KOŚCIOŁA!

Jest to więc walka między siłami dobra i zła.

W 1976 r. w USA kard. Karol Wojtyła powiedział: „Oto dziś stoimy w obliczu największej konfrontacji, jaką kiedykolwiek przeżyła ludzkość. Nie przypuszczam, żeby szerokie kręgi społeczeństwa amerykańskiego ani najszersze kręgi wspólnot chrześcijańskich zdawały sobie z tego w pełni sprawę. Stoimy w obliczu ostatecznej konfrontacji między Kościołem a antykościołem, Ewangelią a jej zaprzeczeniem. Ta konfrontacja została wpisana w plany Bożej Opatrzności. Jest to czas próby, w który musi wejść cały Kościół, a polski Kościół w szczególności”.

A oto inne słowa Jana Pawła II: „Nie możemy przeoczyć faktu, że wraz z kulturą miłości i życia na świecie rozpowszechniła się inna cywilizacja, cywilizacja śmierci, będąca bezpośrednim dziełem szatana i stanowiąca jeden z przejawów zbliżającej się Apokalipsy”.

Na naszych oczach dokonuje się walka, ścierają się dwie cywilizacje MIŁOŚCI I NIENAWIŚCI, ŻYCIA I ŚMIERCI, ŚWIATŁOŚCI I CIEMNOŚCI.

Można powiedzieć, że my dziś dotkniemy tych dwóch cywilizacji!

Paradyż –

miejsce odprawionych wielu mszy,

wielu spowiedzi,

miejsce modlitwy,

figury świętych i ich obecność,

miejsce rozwoju powołań zakonnych i kapłańskich

Choć miejsce to ma też i czarne karty w swej historii, to jest ono uświęcone modlitwą, te mury są omodlone!

I drugie miejsce – MRU

Wielka maszyna, która służyła do zabijania, jedna z pozostałości hitleryzmu.

CYWILIZACJA MIŁOŚCI I CYWILIZACJA ŚMIERCI

Szatan ze swym wojskiem upadłych aniołów próbuje zniszczyć wiarę i pogrążyć ludzkość w nienawiści, ale naprzeciw staje mu armia świętych i aniołów!

W tę walkę jesteśmy włączeni my! A dlaczego otrzymaliście ode mnie książkę: „Królestwo Chrystusa i Królestwo szatana”? Przeczytajcie ją! Trzeba nam rozpracować wroga, tak jak on rozpracowuje nas…

Trzeba nam wzmocnić się sakramentami: Komunią, spowiedzią, lekturą Pisma świętego, osobistą modlitwą…

Dlaczego film „Kod Leonarda” gromadzi 29 osób, a msza św. 15, adoracja 16… GDZIE SĄ PRIORYTETY? Jak prowadzić tę walkę bez siły pochodzącej od Chrystusa? Jak walczyć z grzechem o własnych siłach!

Pamiętajmy jednak, że szatan jest pokonany już przez krzyż, teraz zaś walka toczy się o zbawienie każdego z nas!