IN VITRO

Opr. Ks. Dawid Pietras
Gorzów Wlkp. 2012 r.

PROKREACJA WSPOMAGANA
IN VITRO

ZAGROŻENIA NATURY MORALNEJ:

 1. NISZCZY EMBRIONY

 2. GODZI W POSZANOWANIE EMBRIONU

 3. NISZCZY JEDNOŚĆ I PROKREACYJNOŚĆ AKTU MAŁŻEŃSK.

 4. POWODUJE POWIKŁANIA DLA ZDROWIA MATKI I DZIECI

1. NISZCZY EMBRIONY

 • Nawet w najlepszych ośrodkach liczba zniszczonych embrionów przekracza 80%. (Dignitatis personae, przyp. 27)

 • W samych Stanach Zjednoczonych rocznie zostaje zniszczonych ok. 170 000 – 200 000 embrionów – wynika z dorocznych raportów amerykańskiego centrum ds. kontroli schorzeń.

 • W Wielkiej Brytanii w tatach 1994-2005 zniszczono ponad 1 200 000 „nadliczbowych” („nadproduktywnych”) i zamrożonych embrionów

 • W USA jest ok. 1 000 000 zamrożonych embrionów

 • Kriokonserwacja jest nie do pogodzenia z szacunkiem należnym embrionom ludzkim: zakłada ich produkowanie in vitro; wystawia je na poważne niebezpieczeństwo śmierci albo naruszenie ich integralności fizycznej, ponieważ znaczący ich procent nie przeżywa procesu rozmrażania; pozbawia je, przynajmniej czasowo, możliwości przyjęcia i kształtowania w łonie matki, naraża je na dalsze szkody i manipulacje” (Dignitatis personae, 18)

 • Kriokonserwacja oocytów (kom. żeńskich) „w celu sztucznego przekazywania życia należy uznać za moralnie nie do przyjęcia”. Sama przez się jednak nie jest niegodziwa. (Dignitatis personae, 20)

 • 50% embrionów przeżywa rozmrożenie, a 20% z tych, co przeżyją rozwinie się w udanej ciąży

 • Dignitatis personae potępia porównywanie redukcji embrionów do kataklizmu, w którym da się uratować tylko niektórych!

 • Dobrowolnie niszcząc embriony „uczony, nawet jeśli nie jest świadomy, zajmuje miejsce Boga, czyni się panem cudzego przeznaczenia, arbitralnie decydując o tym, kto ma być skazany na śmierć i zabijając bezbronne istoty ludzkie”. (Donum vitae; I 5)

 • Zamrażana jest większa liczba embrionów z myślą, że będzie potrzebny drugi cykl zabiegu, bądź w wypadku, gdyby rodzice myśleli o kolejnej ciąży. „Niekiedy zamraża się również embriony przeznaczone do pierwszego przeniesienia, ponieważ hormonalna stymulacja cyklu u kobiety wywołuje skutki, które skłaniają do tego, by zaczekać na unormowanie się warunków fizjologicznych, zanim przystąpi się do przeniesienia embrionów do łona matki” (Dignitatis personae, 18)

 • A co kiedy embrion (dziecko) już jest, a rodzice nagle giną. Np. w wypadku. Embrion staje się sierotą.

 • Rutynowo podaje się 2 zarodki u kobiet przed 35 rokiem życia, a 3 zarodki po 35 roku życia. Skuteczność przy jednym wynosi 10%, przy dwóch: 15%, trzech: 25%, czterech 30%). Tak więc nie wszystkie embriony zagnieżdżają się w jamie macicy, nie wszystkie też przeżywają kolejne fazy rozwoju.

 • Kiedy dojdzie do rozwoju trzech zarodków proponuje się parze „redukcję płodów w ciąży wielopłodowej”. Ciąża taka to zwiększone ryzyko poronienia lub porodu przedwczesnego.

 • Jeżeli rozpozna się wadę rozwojową nieuleczalną (zespół Downa), a nawet wady uleczalne chirurgicznie (np. serca) – proponuje się selektywną terminację. We Francji większość dzieci z wadami serca podlega terminacji. Jest więc to ABORCJA SELEKTYWNA, MIKROABORCJA.

 • Z najnowszych badań wynika, że ok. 42% zarodków powstałych w czasie procedur in vitro posiada genetyczne defekty uniemożliwiające im dotrwanie do końca ciąży.

 • Embriony są czasem zabijane i używane do hodowli tkanek (redukuje się życie ludzkie do roli materiału biologicznego)

 • „Coraz częstsze są przypadki, że pary, które nie są bezpłodne, korzystają z metody sztucznego przekazywania życia jedynie w tym celu, by móc dokonać genetycznej selekcji swoich dzieci”. Np. wybrać płeć lub inne szczególne cechy. (Dignitatis personae, 15)

 • Genetyczne badania preimplantacyjne. „Tego rodzaju mentalność jest haniebna i w najwyższym stopniu naganna, ponieważ rości sobie prawo do mierzenia wartości ludzkiego życia wyłącznie według kryteriów normalności i zdrowia fizycznego, otwierając tym samym drogę do uprawomocnienia także dzieciobójstwa i eutanazji” (Dignitatis personae, 22)

 • Następuje medykalizacja sfery prokreacji

 • ODSENSYTYWNIENIE – wyzbycie się skrupułów u lekarzy, którzy uczestniczyli w aborcji

 • Na świecie dokonuje się ok. 500 000 zabiegów rocznie. (Tygodnik Powszechny, 2008 r.)

2. GODZI W POSZANOWANIE EMBRIONU

 • Pomijając w akcie stwórczym wolę Dawcy Życia, który jest jakby zmuszony przez człowieka do działania. A tymczasem Bóg to KREATOR, a człowiek LEKTOR (odczytuje Boże prawa). Człowiekowi nie wolno manipulować życiem.

 • Pierwsza poczęta in vitro: Louise Brown (ur. 1978 r.)

 • Embriony są wystawiane na „absurdalny los”.

 • Dziecko zamiast ciepła matki dostaje płyn hodowlany, szkło probówki i chłód zamrażarki! Łono kobiety to domek do wynajęcia dla wspaniałego gościa.

 • Embrion ludzki od samego początku ma godność właściwą osoby”. (Dignitatis personae, 5)

 • „Chodzi tu (…) o sprawę tak wielką z punktu widzenia powinności moralnej, że nawet samo prawdopodobieństwo istnienia osoby wystarczyłoby dla usprawiedliwienia najbardziej kategorycznego zakazu wszelkich interwencji zmierzających do zabicia embrionu ludzkiego” (Ewangelium vitae, 60)

3. NISZCZY JEDNOŚĆ I PROKREACYJNOŚĆ AKTU MAŁŻEŃSKIEGO

 • Akt seksualny musi być jednoczący i prokreacyjny (osobowy i płodny)

 • Jest jedynym godziwym miejscem do poczynania życia

 • Nie wolno zastępować aktu małżeńskiego, wolno go tylko wspierać (nawet sztucznymi metodami), by był płodny.

SZTUCZNA INSEMINACJA (od męża: IUI, od dawcy: AID) polega na tym, że plemniki wybrane z ejakulatu, poprzez selekcję i płukanie podaje się poprzez szyjkę bezpośrednio do jamy macicy.

FIVET (fertilization in vitro with embrion transfer) zwane ZAPŁ. POZAUSTROJOWYM

 • Komórki jajowe pobiera się poprzez nakłucie jajnika pod kontrolą USG w krótkotrwałym znieczuleniu ogólnym lub miejscowym

 • Plemniki pobiera się przez masturbację (często w pomieszczeniu wyłożonym materiałami porno.) lub w przypadku zaburzeń w spermatogenezie poprzez biopsję najądrza lub jądra (nawet po śmierci mężczyzny!)

 • Zapłodnienie następuje w metodach używanych do produkcji zwierząt przez zootechników, dokonują tego też weterynarze (np. w Warszawie). W płynie hodowlanym dla zwierząt.

 • ICSIIntracytoplasmic Sperm Injection to zabieg pod mikroskopem, w którym do komórki jajowej wprowadza się nieruchome plemniki pozbawione witki (reszta postępowania jak przy FIVET)

 • Zapłodnienie homologiczne in vitro dokonuje się poza ciałem małżonków za pośrednictwem osób trzecich, od których kompetencji i działań technicznych zależy powodzenie zabiegu. Metoda in vitro oddaje więc życie i tożsamość embrionów w ręce lekarzy i biologów, wprowadza panowanie techniki nad pochodzeniem i przeznaczeniem osoby ludzkiej. Tego rodzaju panowanie samo w sobie sprzeciwia się godności i równości, które winny być uznawane zarówno w rodzicach, jak i w dzieciach”. (Donum vitae)

 • Lekarz przywłaszcza sobie funkcję rodzicielską

 • „Również w przypadku, w którym zostałyby podjęte wszelkie środki ostrożności, aby uniknąć śmierci embrionów ludzkich, metoda in vitro powoduje rozdział między działaniami prowadzącymi do zapłodnienia a aktem małżeńskim”. (Donum vitae)

 • Żadne zdobycze techniki nie zastąpią aktu wymiany miłości dwojga małżonków, będącego znakiem największej tajemnicy, która czyni ich protagonistami i współuczestnikami dzieła stworzenia”. B XVI (2008 r.)

 • Występuje odarcie z intymności współżycia seksualnego

 • Dla kobiety przeważnie ważniejsze od bycia w ciąży i urodzenia jest fakt bycia matką i wychowanie dziecka, stąd jest raczej przychylna adopcji, a na in vitro decyduje się pod wpływem męża.

ZAPŁODNIENIE HOMOLOGICZNE

 • „Z pewnością zapłodnienie homologiczne in vitro nie jest obciążone wszystkimi przeciwwskazaniami etycznymi, które dotyczą przekazywania życia poza małżeństwem; rodzina i małżeństwo pozostają miejscem narodzin i wychowania dzieci. Kościół jednak, zgodnie z tradycyjną nauką na temat dóbr małżeństwa i godności osoby, jest przeciwny, z moralnego punktu widzenia, sztucznemu zapłodnieniu homologicznemu w probówce. Jest ono bowiem samo w sobie niegodziwe i sprzeczne z godnością rodzicielstwa oraz zjednoczenia małżonków, nawet jeżeli uczyniłoby się wszystko, by zapobiec śmierci embriony ludzkiego”. (Donum vitae)

 • Małżeństwo nie daje małżonkom prawa do posiadania dziecka, lecz tylko prawo do podejmowania aktów naturalnych, które same przez się służą do przekazywania życia. Tego rodzaju prawo do posiadania dziecka sprzeciwiałoby się jego godności i naturze. Dziecko nie jest rzeczą, która należy się małżonkom, nie może być ono uważane za własność. Jest raczej darem małżeństwa, i to największym (…)”. (Donum vitae)

 • „Z tytułu tego ma prawo (…) być owocem aktu właściwego miłości małżeńskiej rodziców i jako osoba od momentu swego poczęcia mieć również prawo do szacunku”. (Donum vitae, II B 8)

ZAPŁONIENIE HETEROLOGICZNE

 • TECHNICZNE CUDZOŁÓSTWO” Dziecko ma pozamałżeńskie pochodzenie, mąż staje się rodzicem adopcyjnym.

 • Dawcy spermy spełniają rolę wysokiej jakości hodowlanych samców. W bankach spermy ceny rosną wraz z wysokością IQ dawcy (najwyższe od profesorów uniwersyteckich). Jest to źródło zarobku i udowodnienia własnej płciowości. Czerpanie zysków z komórek, które niosą życie i tworzą nową osobę wskazuje na przedmiotowe traktowanie siebie i brak szacunku do własnych korzeni rodzinnych.

 • Jest to dewiacja ojcostwa, ponieważ do poczęcia dochodzi bez żadnego kontaktu z matką. Ojciec nigdy nie dowie się ilu dzieci jest ojcem, nic o nich nie wie! Nie wie, czy nie tęsknią za nim. Prowadzi to do rozdziału między męską seksualnością a płodnością oraz między płodnością a odpowiedzialnością za jej konsekwencje.

 • Antagonizacja płci! Współżycie seksualne mężczyzny i kobiety przestaje być warunkiem posiadania dzieci.

 • GENEALOGICZNA DEZORIENTACJA! Pojawia się rozdźwięk między rodzicem genetycznym (czyje to komórki?), rodzicem biologicznym (kto urodził?), rodzicem społecznym (kto wychowuje?). Kobieta może wybrać matkę zastępczą, aby urodziła dziecko, jeżeli np. nie chce stracić figury lub nie pozwala jej praca!

 • MACIERZYŃSTWO ZASTĘPCZE uderza w jedność małżeństwa i godność prokreacji osoby ludzkiej. „Jest obiektywnie niepełne wobec obowiązków wynikających z miłości macierzyńskiej, wierności małżeńskiej i odpowiedzialnego rodzicielstwa. Obraża ono godność i prawo dziecka do poczęcia się, do okresu ciąży i wychowania przez własnych rodziców oraz ze szkodą dla rodzin, wprowadza podział między czynnikami fizycznymi, psychicznymi i moralnymi, które je konstytuują”. (Donum vitae, II A 3)

PRZYPADKI Z ŻYCIA

 • Para homoseks. zdecydowała się na dziecko. Zakupili dwie komórki jajowe od studentki. Ta sprzedała więcej swoich komórek, z których urodziło się 4 dzieci. (Los Angeles Times, 8 XII 2007)

 • Dwóch homoseksualnych mężczyzn postanowiło wymieszać swe nasienie, „aby dziecko było wspólne”

4. POWIKŁANIA DLA ZDROWIA MATKI I DZIECI i uciążliwość metody

U MATKI

 • Tylko 15-20% par zostaje rodzicami (80% zabiegów nie udaje się)

 • Powikłania w postaci zaburzeń wynikających z hormonalnej stymulacji jajeczkowania (hyperstymulacja), która osłabia organizm kobiety i zwiększa zagrożenie wystąpienia raka jajnika i raka trzonu macicy i raka piersi

 • Intensywny monitoring w czasie ciąży, częste badania i wizyty u lekarza

 • Konieczność podejmowania decyzji o usunięciu płodów podczas ciąży, jeżeli przyjmie się więcej niż jeden. Jakie skutki psychiczne?

 • Wzasta ryzyko cesarskiego cięcia

 • 2-krotnie większe ryzyko przedwczesnego porodu

 • Ogromna ilość poronień

 • Ponad 40% kobiet cierpi na zaburzenia emocjonalne i psychiczne. Stres i nierozładowane napięcia mogą się przerodzić w schorzenia psychosomatyczne. Powiedzieć dziecku czy nie?

 • Wielkie wyrzuty sumienia, koszmary, wieloletni antagonizm wobec Kościoła i etyki katolickiej. W Japonii jest świątynia (niechrześcijańska) dla kobiet, w której mogą opłakiwać ten czyn.

 • Udokumentowane przypadki śmierci kobiet po IVF

W literaturze opisano przypadki śmierci kobiet, które zmarły po komplikacjach in vitro: takie przypadki miały miejsce m.in. w Irlandii (2004), Nowej Zelandii (1995), Polsce – w Krakowie w kwietniu 2003 r. w wyniku niedopełnienia obowiązków lekarzy w czasie procedury in vitro zmarła 29-letnia kobieta. In vitro przyniosło śmierć matce.

W Wielkiej Brytanii przeprowadzono dochodzenie w sprawie zgonu młodej kobiety, do którego doszło w trakcie procedury in vitro. Pacjentka cierpiała na endometriozę, czyli rozrost błony śluzowej macicy (endometrium) poza jamą macicy. Choroba bardzo często doprowadza do zaburzenia zdolności rozrodczych bądź do niepłodności. Kobieta została zakwalifikowana do programu sztucznego zapłodnienia i zgłosiła się do szpitala na zabieg pozyskania komórek jajowych z jajników. W trakcie operacji doszło do komplikacji – wystąpiły obrzęki i krwawienia. W krótkim czasie rozwinęła się zakrzepica żył głębokich kończyn dolnych, nastąpiło oderwanie się skrzepliny, która przedostała się do płuc i spowodowała zator. Pacjentka zmarła. Sekcja zwłok oraz postępowanie wyjaśniające potwierdziły przyczynę zgonu.

U DZIECKA

 • 2-krotnie wyższa śmiertelność noworodków

 • 30-40%-owe wyższe ryzyko wystąpienia wad wrodzonych u dzieci poczętych w in vitro niż poczętych w naturalny sposób

 • 51,3% dzieci rodzi się z ciąży mnogiej

 • 2-krotnie częściej występuje ciąża ektopiczna lub jajowodowa

Jest wynikiem sytuacji, w której embrion zaszczepia się w jajowodzie lub w innym miejscu, zamiast w ściance macicy. W wypadku niewykrycia takiej ciąży, przewód może pęknąć w trakcie rozwoju dziecka (jajowód nie ma takiej rozszerzalności jak macica matki), powodując śmierć dziecka i stwarzając poważne zagrożenie dla życia matki.

 • 6-krotnie większe ryzyko wystąpienia łożyska przodującego (wg norweskich badaczy)

 • 2,6-krotny wzrost ryzyka urodzenia dziecka z niską masą ciała

 • O 60% większe ryzyko uszkodzenia mózgu (porażenie mózgowe), a dla embrionów rozmrożonych aż o 230%

 • Syndrom Beckwitha-Wiedemanna

Występowanie tego zespołu (charakteryzującego się nieprawidłowościami chromosonalnymi, prowadzącymi do powstawania guzów u dzieci) jest 9 razy częstsze niż u dzieci poczętych w sposób naturalny. Według innych badaczy – 4,6 razy.

 • Częściej występuje astma, zaburzenia immunologiczne, zapalenia reumatologiczne stawów

 • Słabszy rozwój fizyczny dziecka

 • Częstsze trudności wychowawcze wg badań Golomboka (1990) i Levy- Shifta (1998)

 • Po latach może dojść do związku kazirodczego, jeżeli spotka się rodzeństwo z jednego dawcy spermy

 • Dzieci te 2-krotnie częściej trafiają do leczenia szpitalnego w pierwszych latach po urodzeniu

 • Zwiększa się podatność na infekcję

 • CZY KTOŚ JEST W STANIE PRZEWIDZIEĆ TE POWIKŁANIA?