2.BÓG FUNDAMENTEM MAŁŻEŃSTWA

Autor homilii: ks. Dawid Pietras
Ew: Mt 7,21.24-29

BÓG FUNDAMENTEM MAŁŻEŃSKIEGO ŻYCIA!
- ślub Pawła i Anny -

 

"Wielka to rzecz miłość, wielkie dobro,
ona czyni lekkim to, co ciężkie,

i spokojnie znosi wszelkie niepokoje. (...)
Nic łagodniejszego od miłości,
nic silniejszego, nic wyższego, nic ogromniejszego,
nic szczęśliwszego, nic pełniejszego
i lepszego w niebie i na ziemi,
bo miłość wywodzi się z Boga
i dlatego tylko w Bogu może spoczywać
wzniesiona ponad całe stworzenie”.

Drogi Pawle, Droga Anno!

Tymi słowami Tomasz a Kempis w znanej książce "O naśladowaniu Chrystusa" opisywał istotę miłości. I nie bez przyczyny przytoczyłem te słowa... Dziś bowiem przybywacie do tej świątyni pełni radości i w niezwykle uroczystym charakterze! Towarzyszą Wam wasze rodziny, wasi przyjaciele... Przybywacie, by prosić Boga o błogosławieństwo waszej miłości... o błogosławieństwo miłości, która zrodziła się między Wami! Miłości, która za chwilę stanie się sakramentalnym węzłem, czyniącym z Was JEDNO w Chrystusie!

Między Wami więc jest miłość!

Jednak wysłuchawszy dzisiejszej Ewangelii, ktoś może postawić pytanie poniekąd niepokojące: Czy ta miłość wytrzyma wichry szarej codzienności? Czy przetrzyma huragany międzyludzkich nieporozumień! Potoki zwątpienia! Czy ostoi się wasz dom wobec takich żywiołów świata?! Odpowiedź bez wątpienia brzmi: TAK! WYTRZYMA!

Jest jednak pewien warunek! Musi być ona złączona z miłością Chrystusa!

I to nie ślubne slogany... Bo tu i ówdzie słyszymy, że spełniły się słowa Chrystusa o domu zbudowanym na piasku: "I runął, a upadek jego był wielki".

Wasza więc miłość, wasz dom, wytrzyma te przeciwności, ale musi być zbudowana na mocnej skale! Nie na piasku! Musi być zbudowana na Chrystusie, który żyje i działa w swoim Kościele. Na tej skale musi być zbudowana rodzina, którą zakładacie.

Wtedy będziecie z dumą powtarzać słowa Pana o swoim własnym domu: "Nie runął, bo na skale był utwierdzony".

Miłość więc Boga jest skałą! Bóg, który jest miłością ma stanowić fundament waszego domu.

Co to jednak znaczy w praktyce: BUDOWAĆ NA FUNDAMENCIE BOŻEJ MIŁOŚCI? To budować wspólne życie w atmosferze indywidualnej, małżeńskiej i w końcu rodzinnej modlitwy! To budować na niedzielnej Eucharystii i Komunii św. To budować przez wspólne uczestnictwo w rekolekcjach czy wspólnotach Kościoła.

Za chwilę w obliczu Boga, kapłana, waszych świadków i wszystkich zgromadzonych będziecie składać sobie przysięgę wierności! Będziemy wzywać do pomocy Ducha Świętego! On uczyni z was jedno serce! On umocni was do wypełniania zadań: ojca i męża, matki i żony!

Drogi Pawle!

Pragnę postawić Tobie za przykład św. Józefa, męża Maryi! Tego, który wychował Jezusa! I stał się najszczęśliwszym ojcem na świecie!

Wpatruj się w Jana Pawła II, który dla wielu był ojcem, twardo szedł przez życie broniąc swoich ideałów i budował swe Zycie na skale – na Jezusie!

Droga Anno!

Niech Twoim wzorem będzie Maryja – Matka Pięknej Miłości! Ta, która mimo wielkich przeszkód odpowiedziała Archaniołowi: FIAT i stała się Matką samego Boga-Człowieka.

Za chwilę SAKRAMENTALNIE ZAPROSICIE BOGA DO WASZEGO ZWIĄZKU, do waszej rodziny!

I nie tylko Wy ślubujecie Mu swą wierność i składacie swe zobowiązania w Jego Obliczu. PAMIĘTAJCIE, ŻE I BÓG SKŁADA WAM DZIŚ PRZYSIĘGĘ WIERNOŚCI! MÓWI, ŻE WAS NIGDY NIE OPUŚCI, BO „JEGO WIERNOŚĆ AŻ PO CHMURY”! Można powiedzieć, że zawieracie dziś z Nim przymierze!

Niech dowodem tej miłości i wierności, którą Bóg Was obdarzy będą słowa z Księgi proroka Izajasza:

Bo góry mogą ustąpić i pagórki się zachwiać,
ale miłość moja nigdy nie odstąpi od ciebie
i nie zachwieje się moje przymierze pokoju,
mówi Pan”. (Iz 54,10)

Na koniec pragnę, byście wsłuchali się w słowa papieża Benedykta XVI, które powiedział podczas swej pielgrzymki do Polski:

"Budować na Chrystusie to wreszcie znaczy oprzeć
wszystkie swoje pragnienia, tęsknoty, marzenia, ambicje i plany na Jego woli.
To powiedzieć sobie, swojej rodzinie, przyjaciołom i całemu światu,
a nade wszystko samemu Chrystusowi:
Panie, nie chcę w życiu robić nic przeciw Tobie, bo Ty wiesz,
co jest najlepsze dla mnie. Tylko Ty masz słowa życia wiecznego (por. J 6,68).
Moi Przyjaciele,
nie lękajcie się postawić na Chrystusa!
Tęsknijcie za Chrystusem jako fundamentem życia!
Rozpalajcie w sobie pragnienie tworzenia waszego życia z Nim i dla Niego!
Bo nie przegra ten, kto wszystko postawi na miłość ukrzyżowaną wcielonego Słowa".