KAZANIE O OWOCACH KOMUNII ŚW.

Zapraszam do przesłuchania kazania z dnia 24 I 2015 r. o wartości Komunii św.: http://pietrasdawid.pl/kazania-konferencje/video/msza-sw-i-komunia-sw Znajdziecie tam odpowiedzi m.in. na następujące pytania: Czy można przyjąć Komunię św. dwa razy dziennie? Czy można Ją przyjąć w kościele protestanckim? Co to jest duchowa Komunia św.? Kiedy mogę przyjąć Komunię pod obiema postaciami?