Katechezy dla Dorosłych

Jakże jest dziś wielka potrzeba katechizacji dorosłych. W tym celu zostały napisane katechezy, które mają wyjaśniać dorosłemu katolikowi zagadnienia naszej katolickiej wiary. Na końcu tekstu danej katechezy znajdują się pliki do pobrania. Niektóre katechezy mają dołączone obrazy w programie PowerPoint, które można wykorzystać w trakcie prelekcji.