KOLEJNE MSZE ŚW. TRYDENCKIE W GORZOWIE WLKP. - marzec

Szczęść Boże!
Kolejne Msze św. Tradycyjne w Gorzowie Wlkp. odbędą się:
11 III - na ul. Warszawskiej, sobota g. 19.15, Msza św. requiem uroczysta za żołnierzy wyklętych [Temat kazania: Rtm. Witold Pilecki - wzór wiary i patriotyzmu];
19 III - na ul. Warszawskiej, niedziela g. 15.00, Msza śpiewana [Temat kazania: "O umartwieniu"];
25 III - na ul. Zeromskiego, sobota g. 19.30, Msza recytowana [Kazanie po Mszy pt. "O cnocie łagodności i grzechu gniewu"]
z błog.
Ks. Dawid

Strony