O mnie

Jestem kapłanem rzymsko-katolickim diecezji zielonogórsko-gorzowskiej. Ukończyłem Wyższe Seminarium Duchowne w Paradyżu w 2008 r. Pierwsze dziewięć lat mojej posługi kapłańskiej spędziłem w Gorzowie Wlkp. w parafii NMP Królowej Polski oraz w parafii pw. Podwyszenia Krzyża Św. w Deszcznie. Obecnie pełnię funkcję wikariusza w parafii pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Zielonej Górze. Prócz pracy w parafii i w Szkole Podstawowej, wspomagam również duszpasterstwo tradycji liturgicznej w diecezji. 20 IV 2017 r. ukończyłem studia z prawa kanonicznego na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, broniąc pracę magisterską (licencjat kościelny) pt.: "Funkcja administracyjna biskupa diecezjalnego w kierowaniu Kościołem partykularnym według Kodeksu Jana Pawła II". Od września rozpocząłem studia doktoranckie, pisząc pracę pt: "Nadzwyczajna forma rytu rzymskiego. Obrzędy liturgii i pozycja prawna wspólnot po II Soborze Watykańskim". Moją pasją jest również pisanie i głoszenie kazań, praca z dziećmi i młodzieżą oraz pomaganie ludziom w drodze do poznania Boga i Jego Kościoła m.in. poprzez kierownictwo duchowe.    

Profil na facebooku: https://www.facebook.com/dawid.pietras.31
Kanał na you tube - INTERNETOWA AMBONA: https://www.youtube.com/channel/UCPW3cxJTurunvQKBphGiUlQ/videos
Kanał na Gloria.tv: https://gloria.tv/Ks.%20Dawid%20Pietras

Z kapł. błog.
Ks. lic. mgr Dawid Pietras