O mnie

Jestem kapłanem rzymsko-katolickim diecezji zielonogórsko-gorzowskiej. Ukończyłem Wyższe Seminarium Duchowne w Paradyżu w 2008 r. Obecnie pełnię funkcję wikariusza. Jestem także odpowiedzialny za gorzowskie środowisko wiernych przywiązanych do nadzwyczajnej formy rytu rzymskiego. Pracuję również w sądzie biskupim w roli obrońcy węzła małżeńskiego. Dn. 20 IV 2017 r. ukończyłem studia z prawa kanonicznego na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, broniąc pracę magisterską (licencjat kościelny) pt.: "Funkcja administracyjna biskupa diecezjalnego w kierowaniu Kościołem partykularnym według Kodeksu Jana Pawła II". Od września rozpocząłem studia doktoranckie, pisząc rozprawę naukową pt: "Nadzwyczajna forma rytu rzymskiego. Obrzędy liturgii i pozycja prawna wspólnot po II Soborze Watykańskim". Moją pasją jest również pisanie i głoszenie kazań, praca z dziećmi i młodzieżą oraz pomaganie ludziom w drodze do poznania Boga i Jego Kościoła m.in. poprzez kierownictwo duchowe.

Profil na facebooku: https://www.facebook.com/dawid.pietras.31
Kanał na you tube - INTERNETOWA AMBONA: https://www.youtube.com/channel/UCPW3cxJTurunvQKBphGiUlQ/videos
Kanał na Gloria.tv: https://gloria.tv/Ks.%20Dawid%20Pietras

Na Waszą prośbę (głównie Polonii) udostępniam mój numer konta, by ci co chcą, mogli wesprzeć moją działalność ewangelizacyjno-katechetyczną związaną z tradycją katolicką: 61 1090 1593 0000 0000 5916 2425. Za każdą ofiarę - Bóg zapłać!

Z kapł. błog.
Ks. Dawid Pietras