Kazania i Konferencje

W tym dziale głównego menu znajdziesz moje kazania i katechezy (konferencje). Są one podzielone na kazania i katechezy spisane i na nagrane (video). Każda z tych dwóch części ma swój tematyczny podział. Zachęcam do czytania lub słuchania tych treści, co pomoże w głębszym poznawaniu naszej świętej katolickiej wiary.