STATUS PRAWNY NADZWYCZANEJ FORMY RYTU RZYMSKIEGO - wykład w Szczecinie, 14 VI 2017 A.D.