FILMY O STWORZENIU ŚWIATA PRZEZ BOGA, EWOLUCJONIZM

STWORZENIE ŚWIATA, EWOLUCJONIZM

Bóg cudów

http://www.youtube.com/watch?v=6zs7mChHyBM

 

Ewolucja – rzeczywistość czy domniemanie?

http://www.youtube.com/watch?v=2Evi4TpRLwk

 

Podstawowe problemy teorii ewolucji

http://www.youtube.com/watch?v=IN_l2Bjs_nk

 

Młody wiek ziemi - Robert Gentry

http://www.youtube.com/watch?v=ym6POKL7020

 

Wiek ziemi – Kent Hovind [Pretestancki naukowiec, który ma ciekawe przemyślenia]

http://www.youtube.com/watch?v=_lKrE-L0G-8 – cz.1

 

Seminarium I - wykłady Kenta Howinda
https://www.youtube.com/watch?v=rZFwCBWjvdI