FILMY O STWORZENIU ŚWIATA PRZEZ BOGA, EWOLUCJONIZM