MODLITWA O CZYSTOŚĆ

 


 

MODLITWA O CZYSTOŚĆ

(polecana przez św. Alfonsa Marię de Liguori, Doktora Kościoła)

Boże, Ty przez Niepokalane Poczęcie Najświętszej Dziewicy
przygotowałeś swojemu Synowi godne mieszkanie
i na mocy zasług przewidzianej śmierci Chrystusa zachowałeś Ją
od wszelkiej zmazy, daj nam za Jej przyczyną dojść do Ciebie
bez grzechu. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,
który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego,
Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen

+ 3 x „Zdrowaś Maryjo”