REPORTAŻ O MSZY TRYDENCKIEJ W GORZOWIE WLKP.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

W 2007 roku papież Benedykt XVI wydał dokument motu proprio Summorum pontificum, w którym szeroko udostępnił Mszę trydencką wiernym. Napisał w nim takie słowa: „Mszał Rzymski ogłoszony przez Pawła VI jest zwyczajnym wyrazem zasady modlitwy (Lex orandi) Kościoła katolickiego obrządku łacińskiego. Jednakże, Mszał Rzymski ogłoszony przez św. Piusa V i wydany po raz kolejny przez bł. Jana XXIII powinien być uznawany za nadzwyczajny wyraz tej samej zasady modlitwy (Lex orandi) i musi być odpowiednio uznany ze względu na czcigodny i starożytny zwyczaj. Te dwa wyrazy zasady modlitwy (Lex orandi) Kościoła nie mogą w żaden sposób prowadzić do podziału w zasadach wiary (Lex credendi). Są to bowiem dwie formy tego samego Rytu Rzymskiego. Jest przeto dozwolone odprawiać Ofiarę Mszy zgodnie z edycją typiczną Mszału Rzymskiego ogłoszoną przez bł. Jana XXIII w 1962 i nigdy nie odwołaną, jako nadzwyczajną formą Liturgii Kościoła”.

Papież więc jasno podkreślił dwie formy rytu rzymskiego: formę zwyczajną i nadzwyczajną.

W liście skierowanym do Biskupów, Benedykt XVI napisał: „Nie ma żadnej sprzeczności pomiędzy tymi dwoma wydaniami Rytu Rzymskiego. W historii liturgii jest wzrost i postęp, nie ma za to żadnych zerwań. To, co poprzednie pokolenia uważały za święte, świętym pozostaje i wielkim także dla nas, przez co nie może być nagle zabronione czy wręcz uważane za szkodliwe. Skłania nas to do tego, byśmy zachowali i chronili bogactwa będące owocem wiary i modlitwy Kościoła i byśmy dali im odpowiednie dla nich miejsce”.

Cała więc inicjatywa Mszy trydenckiej opiera się na dokumencie Summorum pontificum napisanym przez Benedykta XVI. Miejsca regularnego odprawiania tej Mszy św. w naszej diecezji są znane Księdzu Biskupowi i z nim na bieżąco konsultowane.

Na mocy takiej regulacji prawnej powstała w 2013 r. w parafii NMP Królowej Polski inicjatywa Mszy Trydenckiej pod patronatem św. Jana Marii Vianney. Grupa zainteresowanych tą Mszą liczy ok. 120 osób, a regularnie przychodzi ok. 80 osób. Przybywają ludzie z różnych parafii, choć większość to miejscowi parafianie. Mszę tę odprawiam raz na miesiąc w czwartą sobotę miesiąca o g. 19.30 w kaplicy św. Weroniki Giuliani. Msza jest zapowiadana w ogłoszeniach parafialnych.

W tej Mszy uczestniczy wielu ludzi z różnych wspólnot w Kościele: z Odnowy w Duchu Świętym, z Ruchu Światło-Życie, z grupy adoracyjnej O. Pio czy z Żywego Różańca… Grupę tę tworzą osoby w różnym wieku, od młodzieży po starszych, przychodzą też całe rodziny. Łączy nas jedno: miłość do Kościoła i do liturgii. Stąd staram się tę liturgię odprawiać jak najpiękniej: z pełną oprawą muzyczną i liturgiczną. W nowych ornatach skrzypcowych, przy blasku woskowych świec itd.

Każda Msza św. łączy się z wygłoszoną katechezą na temat związany z wiarą i życiem Kościoła. Katechezy te są publikowane w internecie. Po każdej Mszy św. spotykamy się w kawiarence Barka na wspólnym poczęstunku, w który zaangażowanych jest wiele osób. W ten sposób możemy bliżej się poznać i przedłużyć radość przeżytej Eucharystii. Powoli zawiązała się więc wspólnota i więź między ludźmi.

Zauważam, że inicjatywa ta daje duże możliwości zainteresowania młodzieży, która z jednej strony odchodzi od Kościoła, ale z drugiej strony coraz bardziej szuka głębokiej duchowości i zasad życia. W naszym środowisku tradycji powstały Mszaliki dla wiernych z dokładnym opisem rytu Mszy, z opisanymi postawami wiernych i komentarzami. Trwają również spotkania scholi gregoriańskiej. Powstanie także strona internetowa tradycji liturgicznej naszej diecezji.

Na Mszach posługuje nam organista, tutejszy parafianin – Artur Pławski. Zazwyczaj na Mszach śpiewamy części stałe na znane melodie missa de angelis oraz głębokie ludowe pieśni w języku polskim, używane na co dzień w parafii. Posługuje dziewięciu ministrantów, z którymi odbywamy regularne zbiórki i ćwiczymy asystę. Niemal wszyscy ministranci wywodzą się ze środowiska oazowego ruchu Światło-Życie.

W naszej diecezji Msze trydenckie na chwilę obecną odprawia pięciu kapłanów. Msza Wszechczasów odprawiana jest regularnie w trzech miejscach: w Gorzowie Wlkp. na ul. Żeromskiego w kościele NMP Królowej Polski oraz w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego na ul. Warszawskiej, a także w Zielonej Górze w parafii Podwyższenia Krzyża Świętego. Co roku organizujemy również trzydniowe rekolekcje w Zielonej Górze i w Gorzowie Wlkp. W tym roku oba cykle rekolekcji dotyczyły sakramentalnej spowiedzi św.

Kardynał Dario Castrillon Hoyos – przewodniczący Pontyfikalnej Komisji Ecclesia Dei, odpowiedzialnej za realizację papieskiego dokumentu Summorum Pontificum, tymi słowami zwrócił się do wiernych: „Powiem wprost: Ojciec Święty chce, aby stara Msza stała się normalnym zjawiskiem w życiu liturgicznym Kościoła, tak aby wszyscy wierni Chrystusowi — młodzi i starsi — mieli możliwość zaznajomienia się ze starszym rytem i mogli czerpać z jego niewypowiedzianego piękna i transcendencji. Ojciec Święty życzy sobie tego ze względów duszpasterskich oraz teologicznych.”

Mam nadzieję, że inicjatywa Mszy trydenckiej przyczyni się do realizacji tego pragnienia Papieża Benedykta XVI, a także do głębszego zrozumienia Nowej Mszy św., w której uczestniczymy na co dzień oraz do większej jedności z Kościołem w rozumieniu bogactwa liturgii.

Ks. Dawid Pietras
Gorzów Wlkp., dn. 25 lipca 2014 r.