Najnowsza katecheza pt. "O CNOCIE CZYSTOŚCI I WALCE O CZYSTOŚĆ"