MSZA TRYDENCKA NA ROZPOCZĘCIE IX KONGRESU SPOŁ. KRÓLOWANIA CHRYSTUSA - SZCZECIN

Msza św. odprawiona dn. 29 X 2016 A.D. w Arcybiskupim Wyższym Seminarium Duchownym w Szczecinie. Treść wygłoszonego kazania: http://pietrasdawid.pl/kazania-konferencje/pisane/jezus-chrystus/kazanie...