ANIOŁOWIE I DEMONY

Kazanie wygłoszone dn. 24 X 2015 r. Mówi o upadku aniołów oraz o walce duchowej, w której Aniołowie nam służą. Parę słów również o misji Anioła Stróża. Tekst kazania: http://pietrasdawid.pl/kazania-konferencje/pisane/aniolowie-i-demony/ani...