ŁASKA UŚWIĘCAJĄCA I UCZYNKOWA

O ŻYCIU W ŁASCE BOŻEJ

Jedna z katechez wygłoszonych podczas rekolekcji tradycji A.D. 2020.