"MISTYCZNE MIASTO BOŻE" - Najpiękniejsza książka o Matce Bożej

Zachęcam do lektury książki "Mistyczne Miasto Boże". Książka opisuje życie wewnętrzne Matki Bożej spisane przez wielką mistyczkę swiątobliwą Marię z Agredy. Obdarowana była darami jak św. o. Pio, m.in. darem bilokacji i wizji mistycznych. Imprimatur - Kuria Metropolitalna Warszawska

MODLITWA ZA NOWEGO BISKUPA DIECEZJI ZIELONOGÓRSKO-GORZOWSKIEJ

Bp Tadeusz Lityński został Biskupem diecezji zielonogórsko-gorzowskiej. Ingres miał miejsce 5 stycznia 2016 r. Dotychczas pełnił funkcję biskupa pomocniczego. Otoczmy pasterza diecezji naszymi modlitwami, ofiarujmy za niego cierpienia i trudy. Pamiętajmy również w modlitwach o byłym biskupie diecezjalnym - Stefanie Regmuncie.

Strony