KOŚCIÓŁ ŚWIĘTY

Oaza.Deuterokatechumenat - cz.1

Słowo wygłoszone podczas rekolekcji oazowych (ONŻ I stopień) w Tylmanowej w 2013 r.

Oaza.Deuterokatechumenat - cz.2

Słowo wygłoszone podczas rekolekcji oazowych (ONŻ I stopień) w Tylmanowej w 2013 r.

Oaza.Dzień wspólnoty - cz.3

Słowo wygłoszone podczas rekolekcji oazowych (ONŻ I stopień) w Tylmanowej w 2013 r.