ŁASKA UŚWIĘCAJĄCA I UCZYNKOWA

O ŁASCE UŚWIĘCAJĄCEJ

Katecheza wygloszona dla Radia Chrystusa Króla w Chicago. 
 

O ŁASCE UCZYNKOWEJ

Katecheza wygłoszona dla radia Chrystusa Króla w Chicago. A.D. 2021.

O ŻYCIU W ŁASCE BOŻEJ

Jedna z katechez wygłoszonych podczas rekolekcji tradycji A.D. 2020.