MAŁŻEŃSTWO I RODZINA

CZY ISTNIEJĄ ROZWODY KOŚCIELNE

Kazanie podkreślające nierozerwalność związku małżeńskiego oraz o działaniu sądów biskupich. Wokół tego jest wiele nieporozumień. Kazanie nagrane nie uwzględnia jeszcze motu proprio papieża Franciszka "Mitis Iudex Jesus Christus" z 2014 r., którym wprowadza m.in. jednoinstancyjność i możliwość skróconego procesu. Tekst kazania: http://pietrasdawid.pl/kazania-konferencje/pisane/rodzina-i-malzenstwo/c...