SPOWIEDŹ I NAWRÓCENIE

O PRZESZKODACH W ROZGRZESZENIU I O SPOWIEDZI GENERALNEJ - Berlin cz.4

Kazanie wygłoszone w czwartym dniu rekolekcji w Berlinie dla Polskiej Misji Katolickiej w 2013 r. Traktuje o przeszkodach w rozgrzeszeniu i o spowiedzi generalnej. Treść kazania: http://pietrasdawid.pl/kazania-konferencje/pisane/spowiedz-sw-i-nawrocen...

Strony