EUCHARYSTIA

MANNA Z NIEBA

Kazanie o Komunii św. Wygłoszone na oazie wakacyjnej. Odpowiada na pytanie, która postawa jest najlepsza przy przyjmowaniu Komunii św.

Strony